Můžu být i já podnikatelem?

Aby Vám podnikání dávalo smysl a naplňovalo Váš život, musí být pro Vás přínosem nikoliv zátěží. Dosažení tohoto cíle však vyžaduje nejen určité osobnostní předpoklady, ale také disciplínu či organizační schopnosti. Důležité je také správně identifikovat, jaké jsou...

Zahájení podnikání OSVČ

Rozhodnutí týkající se zahájení podnikání, se v životě většiny podnikatelů řadí ke klíčovým rozhodnutím, kterým je potřeba věnovat určitou pozornost. Podle dlouhodobých statistik v ČR většina začínajících podnikatelů volí formu podnikání jako osoba samostatně...