PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZAUJMĚTE
INVESTORA

ZÍSKEJTE REGISTRACI K DPH

JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU

1 ) Jak probíhá první kontakt s Vaší společností – je nutné Vás osobně navštívit?

Podnikatelé a zástupci podniků si mohou s námi dojednat osobní schůzku v našich kancelářích v Brně, kde můžeme probrat účel, pro který má být podnikatelský plán zpracován. Pokud nemůžete za námi osobně dojet, můžeme řešit zpracování podnikatelských plánů online např. přes konferenční rozhovor, video hovor, e-mail či telefonicky.

Především větší a etablované společnosti preferují online formu komunikace, která je pro ně (ale i pro nás) výrazně efektivnější a časově úspornější, neboť odpadá nutnost cestovat za námi, a zároveň je možné se pomocí video hovorů kontaktovat i několikrát denně. Samozřejmě vždy záleží na preferencích klienta.

2) Co potřebujete ke zpracování podnikatelského plánu?

Pro zpracování podnikatelského plánu potřebujeme znát především účel, pro který má být zpracován (např. zahájení podnikání, získání úvěru v bance, oslovení investora apod.).

Podle zvolené kategorie připravíme formulář se vstupními otázkami, na které nám klient písemně odpoví a zašle nám své odpovědi e-mailem. V některých případech klient zasílá také povinné přílohy stanovené např. bankou, investorem, správním orgánem apod., ze kterých při zpracování podnikatelského plánu vycházíme (nejčastěji finanční výkazy apod.).

3) Jak stanovujete cenu podnikatelských plánů?

U většiny podnikatelských plánů jsme schopni cenu stanovit velmi přesně, protože jsme schopni determinovat náročnost zpracování. Ceny uvádíme v záložce ceník.

U specifických podnikatelských plánů (např. zpracování obchodního plánu pro získání licence od ČNB nebo podnikatelské plány zpracovávané pro čerpání úvěrů/získání investora nad 10 milionů Kč nebo získání dotace z veřejných zdrojů) kalkulujeme ceny individuálně podle náročnosti, předpokládaného rozsahu podnikatelského plánu a odpracovaného času projektových manažerů. 

4) Co všechno je v ceně podnikatelských plánů

V ceně našich služeb je kalkulován výhradně odpracovaný čas projektových manažerů a konzultantů..

Podnikatelské plány pro start-up zahrnují zpracování podnikatelského plánu v rozsahu cca 30 až 45 stran. Současně s podnikatelským plánem obdrží klient také komplexní marketingový průzkum trhu (extra dokument o rozsahu cca 15 až 20 stran). Součástí každého podnikatelského plánu jsou také finanční výpočty tzv. finanční analýza projektu, která vychází zpravidla z variantní analýzy příjmů.

Podnikatelské plány určené především pro banky, investory a veřejné orgány (s výjimkou finančního úřadu) zpravidla zahrnují také propočet budoucích tržeb v porovnání s očekávanými náklady/výdaji, podrobné kalkulace vývoje nákladů na výrobu, finanční a operativní cash flow projektu, finanční část CBA analýzy a citlivostní analýzu rizik.

Podle přání klienta je možné sofistikovaně odhadnout také další finanční či ekonomické projekce záměru (např. porovnání tvorby zdrojů splácení a splátek úvěrů v případě podnikatelských plánů pro banku, výpočet návratnosti vloženého kapitálu investorem, kalkulaci citlivostních testů na různých hladinách významnosti apod.)

5) Jak dlouho trvá zpracování podnikatelského plánu

Standardní lhůta dodání se pohybuje mezi 18 až 30 dny, v případě podnikatelských plánů pro finanční úřad 8 dnů. Pokud potřebujete podnikatelský plán dříve, můžeme se dohodnout na expresním zpracování za příplatek.

6) Obdržel jsem vyhotovený podnikatelský plán, mohu jej s někým konzultovat

Po obdržení podnikatelského plánu si můžete domluvit konzultaci s projektovým manažerem formou telefonického rozhovoru nebo přes skype. V případě potřeby se můžeme dohodnout na osobní konzultaci.

7) Co znamená v ceníku „u výše úvěru od 3 milionů Kč do 5 milionů Kč“, že cena je 23 000 Kč + 0,5 % z úvěru nad 3 miliony Kč. Chci žádat o úvěr 4 miliony Kč.

Cena za zpracování podnikatelského plánu pro banky (i investora) je stanovena jednak pevnou (fixní) částkou v závislosti na předpokládané výši úvěru a jednak variabilní procentuální částkou, která se liší v závislosti na výši úvěru. Tedy v tomto případě bude naše odměna činit 23 000 Kč + 0,5 % z rozdílu mezi 4 miliony Kč a 3 miliony Kč, což je 5 000 Kč. Konečná cena tak je 28 000 Kč.