ZAUJMĚTE
INVESTORA

PLÁN
PRO UŘAD PRÁCE

PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZÍSKEJTE REGISTRACI K DPH

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO INVESTORA

Většina podnikatelů s dobrým nápadem či vizí, zpravidla nemá pro jejich realizaci dostatek vstupního kapitálu. Jednou z možností pro jejich získání je nalezení investora. Zaujmout a přesvědčit investora o podpoře záměru není v praxi vůbec jednoduchou záležitostí, protože investor má zpravidla k dispozici velké množství různých podnikatelských nápadů, z nichž si vybírá tu nejzajímavější variantu. Je nepsaným pravidlem, že investoři vkládají své finance především do nápaditých, ale zároveň srozumitelných a životaschopných záměrů.

Nápaditý a promyšlený podnikatelský plán je totiž impulzem pro komerční úspěch, naopak špatná či žádná vstupní strategie nemůže žádnému podnikateli přinést dlouhodobé výsledky. O to víc je takový plán důležitý pro podnikatele a podniky, kteří se rozhodli jeho prostřednictvím oslovit investora.

V praxi se podnikatelský plán pro investora podobá podnikatelskému plánu pro banku, protože jeho významná část je věnována finančnímu plánování, finanční analýze, deskripci cílového trhu, hodnocení samotného nápadu, reálnosti a přiměřenosti vize, technické a zdrojové náročnosti projektu.

Proces jeho samotné přípravy a zpracování je však mnohem složitější, protože prochází pomyslným životním cyklem. Základní podnikatelský plán se postupně rozpracovává do podrobnějšího dokumentu, který reflektuje všechny požadavky investora včetně vyjádření k hlavním identifikovaným rizikům a nástrojům pro jejich krytí. Významným aspektem takovéhoto dokumentu musí být též nápaditost, důmyslnost a preciznost v popisu hlavní podnikatelské příležitosti.

 

Nechte si zpracovat profesionální podnikatelský plán pro investora přímo od odborníků.

Zpracování podnikatelského plánu vychází nejen z informací sdělených zákazníkem a z požadavků investora, ale také z průzkumu trhu, který provádí náš tým kolegů. Průzkum trhu zahrnuje analýzu zákazníků, zákaznickou segmentaci, analýzu cílového trhu včetně zmapování potenciálu jeho růstu a analýzu konkurence. Významnou součástí podnikatelského plánu pro investora je také finanční plán, posouzení finanční efektivnosti a návratnosti investice z pohledu investora, citlivostní analýza rizik a komplexní vyhodnocení potenciálu podnikatelské příležitosti.