PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZAUJMĚTE
INVESTORA

ZÍSKEJTE REGISTRACI K DPH

PŘEDSTAVTE SVŮJ START-UP SVĚTU

Většina začínajících podnikatelů si na počátku svého podnikání říká, že sepisovat podnikatelský plán je pouhou ztrátou času, protože své plány nosí v hlavě. Ale až v okamžiku, kdy podnikatel přenese své nápady přehledně na papír, si skutečně ověří, zda všechno, co má v hlavě dává smysl.

Tajemství úspěšného rozjezdu podnikání není otázkou štěstí či mimořádného talentu, ale je výsledkem správného načasování, plánování, zacílení a správného ujasnění výdajů a příjmů v počátcích podnikání.  Podnikatelský plán pomáhá zmapovat podnikatelskou cestu, aniž by to podnikatele stálo stovky či miliony korun.

Právě zmapování vašeho podnikání a přijetí realistických očekávání jsou nejdůležitější částí podnikatelského plánu. Jeho základem není obecný popis situace v oboru (oblasti), ve které uvažujete začít podnikat, ale citlivé zvýraznění stávající situace na konkrétním trhu a nastínění konkrétních úkolů a výzev, které je nezbytné v prvních letech podnikání zvládnout.

Podnikatelský plán tak především začínajícím podnikatelům umožňuje získat vůdčí vhled na stávající stav trhu, získat správné informace o očekávání zákazníků, ale také o konkurenci, definovat rizika, příležitosti a mezery trhu a ty využít ve svůj prospěch.

Neméně podstatným aspektem podnikatelského plánu je, že získáte také základní představu o výši finančních prostředků, které budete k rozjezdu podnikání nejen jednorázově, ale také pravidelně potřebovat. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán se zabývá také rozborem možných variant finančního vývoje vašeho podnikání. Prostřednictvím rozboru pesimistických a optimistických variant vývoje nákladů a tržeb v čase, získáte reálnou představu týkající se návratnosti vaší investice do podnikání.

Nechte si zpracovat profesionální podnikatelský plán přímo od odborníků.

Zpracování podnikatelského plánu vychází nejen z informací sdělených zákazníkem, ale především z průzkumu trhu, který provádí náš tým kolegů. Průzkum trhu zahrnuje analýzu zákazníků, zákaznickou segmentaci, analýzu cílového trhu, analýzu konkurence včetně sestavení konkurenčních profilů. Součástí podnikatelského plánu je také finanční analýza zahrnující základní rozpočet podnikání, plán výkazu zisků a ztrát, plán peněžních toků (cash-flow) doplněný o ukazatele návratnosti investice. Součástí námi vyhotoveného plánu je také SWOT analýza a citlivostní analýza hlavních rizik včetně stanovení nástrojů pro jejich eliminaci, tak aby záměr byl co nejúspěšnější.