PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZAUJMĚTE
INVESTORA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO FINANČNÍ ÚŘAD

CENÍK SLUŽEB

Komplexní podnikatelský plán pro start-up                                                         16 000,- Kč

Rozsah podnikatelského plánu se pohybuje mezi 30 až 45 stranami a jedná se o podrobnou verzi podnikatelského plánu, kdy jednotlivé body jsou do větší hloubky analyzovány, tak aby byly zachyceny i detaily, které mohou mít rozhodující vliv na podnikatelskou myšlenku. Jeho součástí je také vlastní marketingový průzkum realizovaný v základním režimu metodou CAWI. Tento podnikatelský plán pro start-up velmi citlivě mapuje výchozí předpoklady pro založení či rozvoj podnikatelské myšlenky, analyzuje segment podnikání, mapuje probíhající tendence na cílovém trhu včetně rozboru konkurence a srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Představuje také návod pro organizaci prodeje, cenovou strategii, marketing, zabezpečení realizace podnikatelského záměru a determinuje také finanční analýzu celého projektu, která vychází ze sofistikovaných manažerských metod přípustných variant nejpravděpodobnějšího vývoje podnikatelské myšlenky a determinuje také vývoj finančního a provozního cash flow projektu v prvních letech podnikání. Součástí zpracovaného podnikatelského plánu je také SWOT analýza projektu, citlivostní analýza rizik, doporučení a tipy, jak zvýšit potenciál podnikatelské myšlenky a eliminovat podnikatelská rizika a hrozby.

Podnikatelský plán pro banku      

Zpracování podnikatelského plánu se odvíjí od konkrétních požadavků banky poskytující úvěr a také od objemu úvěru, o který klient žádá. Zpravidla se rozsah podnikatelského plánu pohybuje od 30 stran do 50 stran. Obecně platí, že s růstem objemu úvěru, o který klient žádá, je nutné komplexněji a erudovaněji podnikatelský plán pojmout, což odráží také variabilní odměna, kterou si za zpracování účtujeme.

Výše úvěru, o který žadatel žádá

Cena

Úvěr do 999,999 tisíc Kč

18 000 Kč

Úvěr od 1 milionu Kč do 2,999 milionu Kč

18 000 Kč + 0,5 % z úvěru nad 1 milion Kč

Úvěr od 3 milionů Kč do 4,999 milionů Kč

23 000 Kč + 0,5 % z úvěru nad 3 miliony Kč

Úvěr od 5 milionů Kč do 9,999 milionů Kč

28 000 Kč + 0,5 % z úvěru nad 5 milionů Kč

Úvěr od 10 milionů Kč a výše

individuálně

Příklad výpočtu odměny:

Výše úvěru, o kterou klient žádá je 4 miliony Kč. Naše odměna je 23 000 Kč + 0,5 % z rozdílu mezi 4 miliony Kč a 3 miliony Kč, tj. 0,5 % z 1 milionu Kč = 5 000 Kč. Celková naše odměna je 28 000 Kč.

Podnikatelský plán pro investora                                     

Zpracování podnikatelského plánu pro investora/obchodního partnera vychází z požadavků klienta, případně investora. Pokud klient ani investor přesné požadavky a nároky na obsah podnikatelského plánu nemají, pak k zpracování podnikatelského plánu přistupujeme jako při zpracování podnikatelského plánu pro banku a podnikatelského plánu pro start-up. Rozsah podnikatelského plánu se pohybuje zpravidla od 30 stran do 50 stran. Vzhledem k tomu, že investor vstupuje do podnikatelského záměru klienta zpravidla svou finanční účastí, jeho nároky a požadavky na sofistikovanost podnikatelského plánu obecně vzrůstají s objemem investovaných finančních prostředků. Čím je finanční účast investora na podnikatelském záměru klienta vyšší, tím jsou také požadavky na kvalitu a odbornost zpracování podnikatelského plánu vyšší především ve vztahu k finanční a ekonomické projekci záměru, což se odráží také ve variabilní odměně, kterou si za zpracování účtujeme.

Výše investice, která je požadována

Cena

Investice do 999,999 tisíc Kč

18 000 Kč

Investice od 1 milionu Kč do 2,999 milionu Kč

18 000 Kč + 0,5 % z investice nad 1 milion Kč

Investice od 3 milionů Kč do 4,999 milionů Kč

23 000 Kč + 0,5 % z investice nad 3 miliony Kč

Investice od 5 milionů Kč do 9,999 milionů Kč

28 000 Kč + 0,5 % z investice nad 5 milionů Kč

Investice od 10 milionů Kč a výše

individuálně

Příklad výpočtu odměny:

Výše investice, která je klientem požadována, je 4 miliony Kč. Naše odměna je 23 000 Kč + 0,5 % z rozdílu mezi 4 miliony Kč a 3 miliony Kč, tj. 0,5 % z 1 milionu Kč = 5 000 Kč. Celková naše odměna je 28 000 Kč.

Podnikatelský plán pro čerpání podpory z veřejných zdrojů                   individuálně

Jedná se o různé druhy podnikatelských plánů předkládaných pro získání národní podpory (např. od Úřadu práce, ze státního rozpočtu, z rozpočtu místních samospráv apod.), až po podnikatelské plány předkládané pro účely získání podpory z evropských zdrojů nebo od mezinárodních organizací a mezinárodních bank. Z toho důvodu každý podnikatelský záměr směřující do této oblasti posuzujeme individuálně.

Získejte registraci k DPH                                                                                      3 000,- Kč

Jedná se o podnikatelské plány předkládané při dobrovolné nebo povinné (zákonné) registraci k dani z přidané hodnoty. Předpokládaný rozsah se pohybuje v rozmezí od 5 do 8 stran. Jeho zpracování vychází z požadavků místně příslušného správce daně.

Ceník je platný od 1. listopadu 2018

Standardní lhůta zpracování podnikatelského plánu se pohybuje mezi 18 až 30 dny, v případě podnikatelských plánů pro finanční úřad 8 dnů. Pokud potřebujete podnikatelský plán dříve, můžeme se dohodnout na expresním zpracování za příplatek.