PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZAUJMĚTE
INVESTORA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO FINANČNÍ ÚŘAD

CENÍK SLUŽEB

Komplexní podnikatelský plán pro start-up                                                         18 000,- Kč

Rozsah podnikatelského plánu se pohybuje mezi 30 až 45 stranami a jedná se o podrobnou verzi podnikatelského plánu, kdy jednotlivé body jsou do větší hloubky analyzovány, tak aby byly zachyceny i detaily, které mohou mít rozhodující vliv na podnikatelskou myšlenku. Jeho součástí je také vlastní marketingový průzkum realizovaný v základním režimu metodou CAWI. Tento podnikatelský plán pro start-up velmi citlivě mapuje výchozí předpoklady pro založení či rozvoj podnikatelské myšlenky, analyzuje segment podnikání, mapuje probíhající tendence na cílovém trhu včetně rozboru konkurence a srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Představuje také návod pro organizaci prodeje, cenovou strategii, marketing, zabezpečení realizace podnikatelského záměru a determinuje také finanční analýzu celého projektu, která vychází ze sofistikovaných manažerských metod přípustných variant nejpravděpodobnějšího vývoje podnikatelské myšlenky a determinuje také vývoj finančního a provozního cash flow projektu v prvních letech podnikání. Součástí zpracovaného podnikatelského plánu je také SWOT analýza projektu, citlivostní analýza rizik, doporučení a tipy, jak zvýšit potenciál podnikatelské myšlenky a eliminovat podnikatelská rizika a hrozby.

Podnikatelský plán pro banku      

Zpracování podnikatelského plánu se odvíjí od konkrétních požadavků banky poskytující úvěr a také od objemu úvěru, o který klient žádá. Zpravidla se rozsah podnikatelského plánu pohybuje od 30 stran do 50 stran. Obecně platí, že s růstem objemu úvěru, o který klient žádá, je nutné komplexněji a erudovaněji podnikatelský plán pojmout, což odráží také variabilní odměna, kterou si za zpracování účtujeme.

Výše úvěru, o který žadatel žádá Cena
Úvěr do 1 milionu Kč 21 000 Kč
Úvěr od 1 milionu Kč do 5 milionu Kč 23 000 – 28 000 Kč
Úvěr od 5 milionů Kč do 10 milionů Kč 29 000 – 36 000 Kč
Úvěr od 10 milionů Kč a výše od 37 000 Kč

 

Podnikatelský plán pro investora                                     

Zpracování podnikatelského plánu pro investora/obchodního partnera vychází z požadavků klienta, případně investora. Pokud klient ani investor přesné požadavky a nároky na obsah podnikatelského plánu nemají, pak k zpracování podnikatelského plánu přistupujeme jako při zpracování podnikatelského plánu pro banku a podnikatelského plánu pro start-up. Rozsah podnikatelského plánu se pohybuje zpravidla od 30 stran do 50 stran. Vzhledem k tomu, že investor vstupuje do podnikatelského záměru klienta zpravidla svou finanční účastí, jeho nároky a požadavky na sofistikovanost podnikatelského plánu obecně vzrůstají s objemem investovaných finančních prostředků. Čím je finanční účast investora na podnikatelském záměru klienta vyšší, tím jsou také požadavky na kvalitu a odbornost zpracování podnikatelského plánu vyšší především ve vztahu k finanční a ekonomické projekci záměru, což se odráží také ve variabilní odměně, kterou si za zpracování účtujeme.

Výše úvěru, o který žadatel žádá Cena
Úvěr do 1 milionu Kč 21 000 Kč
Úvěr od 1 milionu Kč do 5 milionu Kč 23 000 – 28 000 Kč
Úvěr od 5 milionů Kč do 10 milionů Kč 29 000 – 36 000 Kč
Úvěr od 10 milionů Kč a výše od 37 000 Kč

 

 

Podnikatelský plán pro čerpání podpory z veřejných zdrojů                   individuálně

Jedná se o různé druhy podnikatelských plánů předkládaných pro získání národní podpory (např. od Úřadu práce, ze státního rozpočtu, z rozpočtu místních samospráv apod.), až po podnikatelské plány předkládané pro účely získání podpory z evropských zdrojů nebo od mezinárodních organizací a mezinárodních bank. Z toho důvodu každý podnikatelský záměr směřující do této oblasti posuzujeme individuálně.

Získejte registraci k DPH                                                                                      4 000,- Kč

Jedná se o podnikatelské plány předkládané při dobrovolné nebo povinné (zákonné) registraci k dani z přidané hodnoty. Předpokládaný rozsah se pohybuje v rozmezí od 5 do 8 stran. Jeho zpracování vychází z požadavků místně příslušného správce daně.

Ceník je platný od 1. listopadu 2018

Standardní lhůta zpracování podnikatelského plánu se pohybuje mezi 18 až 30 dny, v případě podnikatelských plánů pro finanční úřad 8 dnů. Pokud potřebujete podnikatelský plán dříve, můžeme se dohodnout na expresním zpracování za příplatek.