FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZAUJMĚTE
INVESTORA

ZÍSKEJTE REGISTRACI K DPH

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

Nedílnou součástí žádosti o veřejnou podporu je předložení srozumitelného a životaschopného podnikatelského plánu, který přesvědčí poskytovatele veřejné podpory o výběru vašeho projektu k spolufinancování. Úspěšnost získání veřejné dotace je tak přímo úměrná ambicióznosti, propracovanosti a promyšlenosti Vašeho podnikatelského záměru.

Podnikatelské plány připravované pro čerpání veřejných podpor se od jiných typů podnikatelských plánů liší především v rozsahu, v struktuře a v podrobnosti některých oblastí podnikatelského plánu.

 

Jeho nejvýznamnější součástí je především popis důvodů, které k jeho předložení vedou a objasnění hlavního předmětu a cíle projektu. Zpravidla jeho součástí bývá také prokázání, že žadatel o podporu určitá předem stanovená kritéria splňuje a shoduje se tak se zaměřením či výzvou, pro kterou je podnikatelský plán předkládán. Velký význam je věnován také ekonomický a sociálním přínosům projektu a multiplikačním efektům, které podpořený projekt bude generovat.  

 

Specializujeme se na přípravu a zpracování podnikatelských plánů pro:

  • čerpání národních, evropských a mezinárodních dotací,
  • čerpání veřejných podpor z úřadu práce (příspěvek na zahájení podnikání),
  • ostatní veřejné podpory.

 

Ceny určujeme individuálně podle konkrétního typu veřejné podpory a nároků kladených na zpracování podnikatelského plánu.