Aby Vám podnikání dávalo smysl a naplňovalo Váš život, musí být pro Vás přínosem nikoliv zátěží. Dosažení tohoto cíle však vyžaduje nejen určité osobnostní předpoklady, ale také disciplínu či organizační schopnosti. Důležité je také správně identifikovat, jaké jsou Vaše přirozené talenty, které můžete následně ve vlastním podnikání využít.

Následující malý test je zaměřen na zhodnocení vlastností a dovedností, které vám pomohou určit, nakolik jste podnikatelský typ.

 1. Jste vůdčí osobnost, tj. v kolektivu lidí se vždy ujímáte iniciativy jako první?
 2. Jste schopen přímo ostatním lidem říci, co si myslíte a své názory obhajovat i před ostatními?
 3. Přijímáte rádi svá vlastní rozhodnutí?
 4. Máte rádi zodpovědnost nebo činnosti, při kterých jste odpovědni např. za druhé, majetek, věci či peníze druhých?
 5. Dotahujete vždy všechny věci do konce?
 6. Preferujete více svobodu než např. finanční či materiální jistotu?
 7. Jste disciplinovaný/á?
 8. Umíte si zorganizovat čas, tak abyste všechny úkoly v daném dni zvládl/a?
 9. Jste ochoten/ochotna pracovat tak, jak to situace vyžaduje, tj. někdy i o víkendu, dlouho do večera, přesčas apod.?
 10. Jste dostatečně flexibilní, tj. jen tak Vás něco nerozhází?
 11. Pracoval/a jste někdy na manažerské či vedoucí pozici?
 12. Měl/a jste někdy možnost řídit či vést činnost druhých lidí např. podřízených?
 13. Umíte zvládat stres a přetlak?
 14. Vyznáte se v marketingu, propagaci?
 15. Máte nějaká školení v oblasti podnikání nebo ekonomické vzdělání?

 

Nyní si spočítejte všechny kladné odpovědi. Pokud jste více, než 10krát na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak Vám gratulujeme. Máte totiž velké předpoklady a přirozené talenty pro podnikání.

Pokud máte méně než 10 kladných odpovědí, budete muset na sobě zapracovat, protože v opačném případě Vám podnikání nemusí přinášet více radostí než strastí. Zaměřte se především na odpovědi, kde jste uvedl/a zápornou odpověď a stanovte si, jak tento Váš osobnostní postoj nebo absence dané znalosti či dovednosti může ovlivnit Vaše podnikání.

Chcete získat vůdčí vhled v oblasti, ve které chcete začít podnikat? Obraťte se na nás a nechte si zpracovat profesionální podnikatelský plán pro Váš start-up. Posoudíme nejen mezeru na daném trhu, velikost cílové skupiny, ale také vypočítáme předpokládané příjmy a výdaje v prvních letech podnikání, stanovíme reálnou variantu návratnosti Vaši investice a doporučíme Vám, jak celkově Váš záměr uchopit, aby byl konkurenceschopný. 

Článek byl zobrazen 109krát.