Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje mnoha novými rysy, které ovlivňují prakticky každý podnik bez ohledu na jeho velikost a místo podnikání. Jedná se především o zesilující globalizaci, internacionalizaci ekonomických činností a hodnotových řetězců, stejně tak jde i o zvyšování významu slov jako jsou konkurenceschopnost, inovace, kreativita, nové formy uspokojování potřeb zákazníků apod. V posledních přibližně 20 letech se dynamika vývoje světové ekonomiky mnohonásobně zvýšila. Vedle vyspělých zemí se významnými hráči v rámci světového obchodu staly rozvojové země, zejména pak asijské státy jako jsou Čína a Indie. Dnes již prakticky nikdo také nezpochybňuje význam informačních a komunikačních technologií a internetu obecně, které se stávají nejen základním komunikačním nástrojem, ale také významným obchodním místem. Nové formy komunikace, sbližování zemí, dynamika, s jakou se proměňují spotřebitelské potřeby a požadavky, tak mají za následek zostřování konkurence v rámci podnikatelského prostředí všech zemí světa.

 

Tento trend však sebou nese zvýšené nároky na podnikatele a podniky, kteří musejí mnohem lépe monitorovat a sledovat vývoj svého trhu, očekávání zákazníků a kroky, které činí jejich konkurence.

Neméně důležité je sledování vývoje trhu ze strany nově začínajících podnikatelů, kteří musí na trh vstupovat s více důvtipnou a adresnou strategií. Nástrojem pro získání vůdčího vhledu do podnikání je podnikatelský plán.

 

Aby však podnikatelský plán plnil svou úlohu a nestal se pouhou odbornou esejí, musí korespondovat s podnikatelskou příležitostí, kterou podnik či podnikatel sleduje. Základem podnikatelského plánu je citlivé zvýraznění stávající situace na konkrétním trhu a nastínění konkrétních úkolů a výzev, které je nezbytné v prvních letech podnikání zvládnout. Neméně podstatným aspektem podnikatelského plánu je, že definuje také potřebu materiálních, finančních a lidských zdrojů. Ujasní Vám, jaké náklady bude Vaše podnikání v jednotlivých měsících či letech generovat a jaké příjmy k jejich vyrovnání budete potřebovat. Prostřednictvím cash-flow plánu zjistíte, jak bude ekonomická efektivnosti Vašeho záměru.

 

Mnoho začínajících podnikatelů, ale i stávajících podnikatelů, kteří se rozhodují o vstupu do nové oblasti podnikání, považují podnikatelský plán za zbytečný. Teprve však v průběhu svého podnikání často zjistí, že jim chybí vize, strategie, podnikatelský nástroj… že jim vlastně chybí na míru zpracovaný podnikatelský plán. Vypracování podnikatelského plánu Vás bude stát několik tisíc korun, ale neúspěšné podnikání Vás může stát miliony korun, nepočítaje stres, únavu a především zklamání.

 

Chcete zkonzultovat Vaše podnikatelské nápady s naším projektovým manažerem? Neváhejte nám napsat nebo zatelefonovat.

 

Článek byl zobrazen 298krát